Startside

Her finner du omtale av en ny modul i PISA-kurset som handler om den viktige rollen som faglærernes ledere spiller i digitaliseringsarbeidet.

Modulen (section i Open edX) har de fire delene (sub-sections) som angitt over

 • kvalitetsutvikling
 • karriereutvikling
 • programvareressurser
 • lederrollen i digitaliseringsarbeidet

Denne modulen utvikles i mai og juni 2018 når det gjelder presentasjon (P) og programmert interaksjon (I). Dette holdes som separat kurs i samarbeid med OsloMet Akademiet 20. august til 20. september med 2-timers samlinger (S) i KK-senteret i P46 eller Vepsebolet i P48

 • tirsdag 04.09 kl 09:30-11:30
 • tirsdag 18.09 kl 09:00-11:30

Kursmateriell, klikkdata, deltakervurderinger osv. blir gjenstand for analyse (A) på en workshop i oktober/november. Dette er med tanke på revisjon av P & I og med tanke på dokumentasjon av utviklingsarbeidet.

Framdrift V18

 • 04.06 -08.06 Gjennomgang Emma & Helge
 • 11.06-15.06 Gjennomgang med redaksjonen
 • fagdag november: presentere erfaringer
 • primo desember: revisjon

Sjangerkrav

 • kjappe, poengterte, faktarike presentasjoner
 • viktige deler av stoffet skal egne seg til aktiv bruk av ledere overfor tilsatte
  • se disse forslagene og video x, y z før vi møtes til diskusjon om karriereplan..
 • sikre sprednings & diskusjon mellom ledere med relativt like erfaringer (og like tette kalendre)
 • gode ressursoversikter: hvor kan ledere “henge fra seg” oppgaver?

POS

 • 31.08
  • påmedings/forberedelses-kampanje
 • 04.09
  • utvikle egen plan (ide, skriftliggjøre, visualisere)
  • sette opp O365 Gruppe + Planner
 • 05.09-14.09
  • dialogmøter med utvalgte blant dem en leder
  • revidert plan
 • 18.09
  • erfaringsdeling
  • revidert plan